Gebeliğin saptanmasından doğuma kadar geçen sürede annenin ve fetusun düzenli ve periyodik kontrollerinin yapılmasıdır.

Amaç: maternal ve perinatal mortalite ve morbiditeyi azaltmaktır. Gebelik, doğum eylemi ve lohusalıkta gelişen komplikasyonlar, gelişmekte olan ülkelerin üreme çağındaki kadınlarında en önemli mortalite ve morbidite nedenidir.

• Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından belirlenen Birleşmiş Milletler Binyıl Kalkınma Hedefleri arasında maternal-perinatal mortalite ile kapsamlı bir mücadele ve ölüm oranlarının en aza indirilmesi de yer almaktadır !!! 

Gebe izlem zamanlan ve aralıkları;

  • 1. İzlem (İlk İzlem) : Gebeliğin ilk 14 haftası içerisinde yapılır. (14. haftadan sonraki gebe tespitlerinde; gebelik haftasına bakılmaksızın "ilk izlem" olarak değerlendirilir. İl izlemde yapılması gereken tüm prosedürler uygulanır ve bunlara ek olarak gebelik haftasına uygun izlem prosedürleri de yerine getirilir.)
  • 2. İzlem : Gebeliğin 18-24. haftaları arasında yapılır.
  • 3. İzlem : Gebeliğin 28-32. haftaları arasında yapılır.
  • 4. İzlem : Gebeliğin 36-38. haftaları arasında yapılır.

Lohusa izlem zamanlan ve aralıkları;

  • 1. İzlem : Lohusanın doğumu takip eden ilk 0-1 saatleri arasında yapılır. (Bu izlem hastanede iken gerçekleştirilir.)
  • 2. İzlem : Lohusanın doğumu takip eden ilk 1-6 saatleri arasında yapılır. (Bu izlem hastanede iken gerçekleştirilir.)
  • 3. İzlem : Lohusanın doğumu takip eden ilk 6-24 saatleri arasında yapılır. (Bu izlem  hastanede iken gerçekleştirilir.)
  • 4. İzlem : Lohusanın doğumu takip eden ilk 2.-5. günler arasında yapılır. (Bu izlem evde ya da sağlık kuruluşunda gerçekleştirilir.)
  • 5. İzlem : Lohusanın doğumu takip eden ilk 13.-17. günler arasında yapılır. (Bu izlem evde ya da sağlık kuruluşunda gerçekleştirilir.)
  • 6. İzlem : Lohusanın doğumu takip eden ilk 30.-42. günler arasında yapılır. (Bu izlem evde ya da sağlık kuruluşunda gerçekleştirilir.

Size nasıl yardımcı olabiliriz?